მოგესალმებით!

ტესტირების პროგრამა სთავაზობს მომხმარებელს ცოდნის გადამოწმების შესაძლებლობას ელექტრონული ტესტირების მეთოდით, რომელიც ავტომატურად შეარჩევს 30 ტესტს შემდეგ საკითხებზე:

  • საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული რეგულაციები არჩევნებთან დაკავშირებით;
  • საქართველოს საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრული რეგულაციები საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების მუშაობის წესსა და კენჭისყრის დღის პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით.

ტესტირების პროგრამის წარმატებულად გავლის მიზნით, მიზანშეწონილია მომხმარებელი გაეცნოს ტესტებს თანდართული სწორი პასუხებით და სასწავლო პროგრამას, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის მიწოდებას ელექტრონული ფორმატით, ვიზუალური, სქემატური ეფექტებისა და ინტერაქტიული მეთოდის გამოყენებით კენჭისყრის დღის პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით.

პროგრამის გასავლელად დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს :

 

   

გისურვებთ წარმატებებს!